Kontakt

Vi har telefon- och öppettider efter behov, kontakta oss på:

E-slöjd HB
Björkholmen 1
447 91 Vårgårda

Tel: 0322-62 22 39
Fax: 0322-62 22 39
Mobil: 0706-26 91 25
E-post: info@e-slojd.se